Kategoriat

Checkout maksupalvelut

Rekisteriseloste

 

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 11.05.2011

1. Rekisterinpitäjä

T:MI JKAM, PL 172, 20101 Turku

Puh. 040-7514440 (klo 12:00-21:00)

eurokolikot.com verkkokaupan käyttäjärekisteri:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):

eurokolikot.com verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään
asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin
sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

2. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- yrityksen nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.

3. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Eurokolikot.com verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä
itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

4. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

eurokolikot.com verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän
järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla.
Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.
Järjestelmä on myös suojattu teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin
rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain
tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

6. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia
tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee
tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

7. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja
saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

8. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen
henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee
ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon
korjaamiseksi.
 

 

 

Copyright @ 2008-2017 Eurokolikot.com