Rekisteriseloste

Rekisteritiedot henkilötietolain (523/99) 10 §: n ja 24 §: n mukaan

1. Rekisterinpitäjä

Toiminimi: JKAM, PL 172, 20101 Turku, Suomi

Jonas Makkonen
Puh.: 040-7514440 (klo 12.00 - 20.00)
Sähköposti: kauppa@eurokolikot.com

eurokolikot.com Verkkokaupan käyttäjärekisteri:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisteröinnin tarkoitus):

eurokolikot.com-käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hallintaan, yhteystietoihin, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkoon liittyviin tarkoituksiin.


2. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri kerää perustietoja, kuten:

- Henkilön etu- ja sukunimi
- Osoite
- Puhelin
- Sähköposti
- Tilauksia koskevat tiedot


3. Tietolähteet

Rekisteri kirjaa eurokolikot.com-verkkokaupan käyttäjätiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa käyttäessään verkkosivustoa.


4. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU: n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelta

Asiakasrekisteri on vain JKAM: ssä, avointa yrityskauppaa lukuun ottamatta tapauksia, joissa ulkopuolisten palveluntarjoajien on eurokolikot.com tarvitsevat tietoja lisäarvon tarjoamiseksi tai luottotietojen antamiseksi. Tietoja ei kuitenkaan koskaan anneta kolmannen osapuolen omaan käyttöön, lukuun ottamatta luottotietoja, laskuja ja muita oikeudellisia asioita. Henkilötietoja ei koskaan lähetetä Euroopan unionin rajojen ulkopuolelle, ellei eurokolikot.comin tilauksista tai tilauspyynnöistä ole teknisiä syitä.

Henkilötiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan asiakaspalvelun kautta, ellei rekisterissä ole oikeudellisia syitä säilyttää henkilötietoja, kuten avoimia laskuja tai oikeudellisia asioita.


5. Rekisterinsuojaa koskevat periaatteet

Rekisterinpitäjä tallentaa eurokolikot.com:in online-käyttäjätietoja, joka on suojattu käyttöjärjestelmän tietoturvaohjelmistolla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.
Järjestelmä on myös suojattu teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennetut tiedot ovat saatavilla vain ja sallitaan käyttää tiettyjä valtuutettuja rekisteröityneitä työntekijöitä varten.


6. Oikeus kieltäytyä

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.


7. Rekisteröity tarkistusoikeus

Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot ja hankkia kopiot niistä. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja näytettävä rekisterinpitäjälle.


8. Tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjä korvaa, poistaa tai täydentää rekisteriin omasta aloitteestaan ​​tai rekisteröidyn henkilön pyynnöstä tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita henkilötietoja.